Category Archives: Falsafah Umpasa Umpama Batak

Falsafah, Umpasa, Umpama Batak

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.