Category Archives: Umpasa Batak

Batak | Umpasa Batak Simalungun

Beberapa Umpasa Batak Simalungun, baik yang biasa digunakan dalamkehidupan sehari hari maupun di Ulaon Adat (upacara adat). Semoga bermafaat Berkat / Pasu pasu, saat memberikan persembahan makanan kepada saudara / tamu. Riang – riang bulung motung Rap-rap bulung hoppawa Hinariah hinabosur Asal rup hita tartawa selengkapnya Batak | Umpasa Batak Simalungun

Penggunaan Umpasa Batak

A. Keterangan pembuka:
Jambar, adalah sesuatu yang diterima atau diperoleh seseorang, berdasarkan kedudukannya dalam adat Batak. Dapat dikatakan, “jambar” itu adalah hak pribadi atau suatu kelompok, karena kedudukannya dalam hubungan kekerabatan/adat. Dalam kehidupan & budaya orang Batak, setidak-tidaknya dikenal lima jenis jambar, yakni: jambar ulos; jambar juhut (daging); jambar hepeng (uang); jambar hata; jambar pasahathon pasu-pasu (untuk memimpin doa dalam suatu acara khusus, sesuai dengan agama/iman kepercayaan kelompok yang menyelenggarakan acara).
Kalau ketiga jambar lain relatif tidak menuntut suatu kemampuan/keahlian khusus dari diri seseorang, karena cukup hanya menerima saja (paling-paling hanya perlu mengucapkan terimakasih), dua di antara jambar itu menuntut kemampuan atau kepandaian berbicara di hadapan umum, yakni jambar hata dan penyampaian doa pasu-pasu. Umumnya “jambar hata” dibagikan kepada orang-perseorangan, atau beberapa orang dalam satu kelompok (menurut “horong”: misalnya “horong” hula-hula; boru/bere; ale-ale & dongan sahuta; pemimpin lingkungan; dan menurut “kelompok Ompu,” di kalangan yang berkakak-adik (dongan tubu; kerabat semarga); dsb.

Makna ni Suratan BATAK

BATANGI UNANG MUNSAT, TUHE UNANG PINDA, JUNJUNGAN MULAJADI
ASALMU INGOT DOHOT SIPIRNITONDI
TAROMBOM PA HOT PADAN IHOT-IHOT
ADATMU HOT SONGON DALIHAN NA TOLU
K(H)ATIHA SORA MUNGGAL NINGGALA SIBOLA TALI

Umpasa Simalungun

1. Urat ni gatap tano, rongging marsiranggoman
Age pe padao-dao, Tondyttai tong marsigomgoman

2. Ia bagod i nakkih, ilambung ni sampuran
Ia jaman on jaman canggih, ulang lupa hubani Tuhan

3. Halambir ni sindamak, ikuhur dop ibola
Sinaha pe nini halak, ulang lupa bani horja

Falsafah, Umpasa, Umpama Batak

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.