Category Archives: Adat Batak Toba

Adat Istiadat dan Budaya Batak Toba

Kalender Batak

Nama-nama hari dalam 1 bulan di Kalender Batak (Penangggalan): 1. Artia 2. Suma 3. Anggara 4. Muda 5. Boraspati 6. Singkora 7. Samisara 8. Artia ni Aek

Kosmologi Masyarakat Batak

Antara berpuluh-puluh suku kaum bangsa Melayu di Nusantara, masyarakat Batak adalah yang paling unik dengan sejarah budaya dan agama yang melingkarinya. Keunikan ini bukan sahaja kerana masyarakat Batak disinonimkan sebagai ‘masyarakat Kanibal’ tetapi kerana masyarakat Batak mempunyai budaya dan tamadun yang tinggi disebalik amalan kanibalistik.

Tradisi masyarakat Batak di Nusantara mempunyai sejarah yang lama, menjangkau jauh sehingga lebih kurang 300 SM hingga 600 SM, bertumpu di Sumatra, Indonesia. Pada peringkat awal (abad pertama) Sumatra di kenali sebagai Swarnabumi (bumi emas) oleh pedagang India – sejajar dengan penjumpaan emas di sini. Minat pedagang India terhadap emas menyebabkan pedagang-pedagang ini berbaik-baik dengan masyarakat pribumi – Batak. Dari semasa kesemasa, adat dan budaya pedagang India dihamparkan kepada masyarakat Batak yang menerimanya dengan mudah. Dalam sedikit masa, budaya masyarakat Batak banyak meresap budaya dan adat Hindu.

Goar ni gondang gonsi Batak Toba

Angka onma goar-goar ni gonsi naung huparguruhon sian angka dongan pargonsi dohot sian angka natua-tua naumboto ruhut ni gonsi GONDANG NAPITU : 1. Gondang mula-mula 2. Gondang somba-somba 3. Gondang sampur marmeme 4. Gondang didang-didang 5. Sampur marorot 6. Gondang simonang-monang 7. Gondang sitio-tio

Kearifan budaya batak mengelola Lingkungan

Ketika Siboru Deak Parujar memohon kepada Mulajadi Nabolon untuk diberi restu dan ruang berekspresi pada sebuah dunia baru, terciptalah planet bumi. Dalam mitologi Batak, beliaulah leluhur manusia pertama. Cinta dan cemburu atas penolakan Boru Deak Parujar yang konon semakin cantik setelah mendapat kekuatan baru dari Mulajadi Nabolon, Naga Padohaniaji turun ke bumi menemui Boru Deak Parujar mengutarakan rasa cinta. Penolakan Deak Parujar menimbulkan rasa kecewa Naga Padohaniaji, amarahnya membuat dirinya semakin meraksasa sehingga mampu mengguncang bumi hingga pecah berkeping.

Memohon Pasu-pasu pada Pesta Bona Taon

Semangat kebersamaan dan gotong-royong kini menjadi “budaya baru” internasional. Buktinya? Lihat saja kasus Aceh. Demikian banyak bangsa tanpa pandang agama, bendera politik, bahasa, warna kulit, ras, atau golongan bersatu hati, sepikiran, dan seperasaan bahu-membahu menolong rakyat dan recovery daerah yang mengalami bencana gempa dan tsunami sekaligus. Betapa damainya dunia kalau hal itu terus berlangsung.

MANORTOR