Raja Raja Biak

Raja Biak-biak, dengan nama raja Gumelenggeleng. Seorang yang cacat yang tidak punya tangan, kaki sehingga dia tidak bisa duduk. Dia berkecil hati di dalam hatinya karena adik-adiknya tidak cacat.

Kabarnya: Pertama kali datang MULAJADI NABOLON, naik ke Sianjur Mulamula terus ke Guru Tateabulan mengetuk hati dan memina anaknya Sariburaja oli di potong.” Terserah Ompung! ” jawab Guru Tateabulan. Mendengar itu, Raja Biak-biak berkata kepada ibunya : ” O, ibu! Kudengar bapak mengijinkan di bunuh Ompunta MULAJADI NABOLON si Sariburaja, dalam hatiku, akulah yang mau di bunuh, apalah aku di bandingkan Sariburaja yang tidak cacat itu?, kalau boleh permintaanku suruhlah bapak menyembunyikan aku, biarpun kelahiranku begini akulah anak yang paling besar.

Mendengar perkataan Raja Biak-biak ibunya menyuruh Guru Tateabulan menyembunyikan Raja Biak-biak ke Bukit Pusukbuhit. Setelah MULAJADI NABOLON naik ke atas, diminta Sariburaja di bunuhnya. Lalu di berikan ibunya.

Kata MULAJADI NABOLON : ” Pegang kakinya!”.

Jadi dipeganglah kakinya. Setelah itu di potong lalu di cincang.Sudah di sediakan api sebelumnya. Setelah selesai di cincang lalu di masak di atas api.

Setelah asap datang, berserulah MULAJADI NABOLON katanya : ” Yang mau menjadi Sariburaja keluarlah dari situ.

Lalu terangkatlah sariburaja dari sana kemudian duduk. Dia seperti Garaga, seperti garugu yang satu menjadi tujuh puluh.

Mengikuti kata orang, yang tinggal disana beraneka ragam binatang piaraan.

Ketika MULAJADI NABOLON kembali keatas dari Bukit Pusukbuhit ia naik. Lalu bertemulah dengan Raja Biak-biak : ” Siapa membawa kamu kesini “, kata MULAJADI NABOLON.” Kalau di lihat Ompung, aku ketakutan, takut di ketakutanku!, tadi kudengar kau ancam ompung membunuh Sariburaja, maunya akulah kau bunuh karena aku cacat. Aku memohon kepada ibu supaya bapak mengantarkan aku kesini. Akulah anak yang sulung ibu.

“Jadi maksudmu semua keturunan adikmu dan kakakmu bersembah sujud kepadamu”, kata MULAJADI NABOLON. “Tentu, karena aku paling besar, akulah yang pantas raja mereka”, kata Raja Biak-biak.

“kalau begitu, bagaimana, maukah kau ku ubah?”

“Ya, aku mau, kalau keturunan adik ku dan kakak ku mau bersembah kepada ku” kata Raja Biak-biak.

Jadi di berkati MULAJADI NABOLONlah Raja Biak-biak di Bukit Pusukbuhit itu. Jadi, dia punya kaki, tangan tetapi moncongnya seperti moncong babi.Sebagian berkata, dia punya sayap makanya di sebut namanya Tuan Rajauti, raja yang takkan pernah mati, raja yang takkan pernah tua.

Dari Bukit Pusukbuhit itu, diterbangkan MULAJADI NABOLONlah ia ke ujung Aceh.

RAJA BIAK-BIAK

Ia Raja Biak-biak, margoar di huhut Raja Gummelenggeleng na songaongumul do ibana ndang martangan, ndang marpa jala so boi hundul. Ibana do na lumea di bagasan ohana, ala so martihas angka anggina.Mangihuthon baritana : Ro do sahali Mulajadi Nabolon, tuat tu Sianjur Mulamula sorang tu Guru Tateabulan mangunjuni rohana, ai dipangido ma anakna Sariburaja seatonna.” Ba saguru di ho do Ompung!” ninna Guru Tateabulan mangalusi. Umbege I, didok Raja Biak-biak ma tu inana : “O inang! Hubege dioloi amanta nangkining seaton ni ompunta Mulajadi Nabolon si Sariburaja, ianggo di rohangku, ahu do na naeng seatonna, ai aha ma ahu martimbangkon Sariburaja na so martihas I?. Asa ianggo siat pangidoanku suru ma damang manabunihon ahu, ai atik pe songon on partubungku ahu do sipultak bajubajumu!”.Umbege hata ni Raja Biak-biak inana I, disuru Guru Tateabulan manabunihon Raja Biak-biak tu Dolok Pusukbuhit.Dung nangkok Mulajadi Nabolon tu bagas, dipangido ma Sariburaja seatonna. Jadi di lehon inana i ma. Didok Mulajadi nabolon ma : ” Tiop ma patna i!”, jadi di tiop ma tutu. Dung i diseat ma jala ditanggoi.Nungan di hodohon hian pangalompaanna. Ia dung sidung di anggoi dipambahen ma tu pangalompaanna i asa pamasahonna.Dung ro di pangalompaanna i, manggora ma Mulajadi nabolon didok ma :” Na olo gabe Sariburaja, ruar ma ho sian i!”, jadi mangangkat ma tutu Sariburaja sian i, laos hundul ma ibana tu halangulu. Nungan songon Garaga ibana, songon Garugu, na sada songon na pitupulu.Mangihuthon pandok ni na deba, sian angka na tinggal i laos manjadi ma ragam ni pahanpahanan.Ia di tingki na laho mulak Mulajadi nabolon tu banua ginjang, sian dolok Pusukbuhit do ibana manaek. Jadi jumpangsa ma disi Raja Biak-biak : ” Ise na mamboan ho tuson?”, ninna Mulajadi nabolon manungkun ibana.” Ianggo i da ompung, na mabiar do ahu di biarhu, matahut di tahuthu!. Hubege nangkining diondam ho da Ompung seaton Sariburaja, anggo di rohangku ahu do na naeng seatonmu, ala na martihas i ahu. Gabe hupangido tu dainang asa disuru damang manaruhon ahu tson. Ai ahu do sipultak bajubaju ni dainang.” Ba naeng marsomba tu ho di roham angka pinompar ni anggimi dohot ibotom?”, ninna Mulajadi nabolon.” Naeng ma tutu, ai ahu do sihahaan, ahu do na patut raja nasida!”, ninna Raja Biak-biak.” Antong molo songon i, beha, olo do ho tumpaonku?”.” Ba olo do ahu, asal ma marsomba tu ahu angka pinompar ni anggingku dohot ibotongku!”, ninna raja Biak-biak.Jadi di tumpa Mulajadi Nabolon ma Raja Biak-biak di dolok Pusukuhit i. Gabe, marpat, martangan, alai songon munsung babi (santabi) do munsung na.Mangihuthon pandok ni na deba marhabong do ibana. Di bahen ma goarna Tuan rajauti, raja na so ra mate, raja na so ra matua. Sian punsu ni dolok Pusukbuhit I, dipahabang Mulajadi Nabolon ma ibana tu ujung Aceh.

Iklan

8 Comments

 1. PARNINGOTAN
  Posted Mei 6, 2010 at 9:22 pm | Permalink

  MOHON DI TULISKAN JUGA KISAH SI RAJA BIAK2.. SETELAH IA BEREDA DI ACEH…. DAN APAKAH ADA KETURUNANNYA DI ACEH… TRIMS

 2. roland
  Posted Juni 29, 2010 at 1:54 pm | Permalink

  bisa minta tolong di carikan cerita tentang datu pejel ( raja nairasaon )
  terima kasih

 3. Nelson Simatupang
  Posted Agustus 13, 2013 at 3:40 am | Permalink

  Horas ma di hita
  Mauliate ma didok rohanami, nungnga di patorang, tarsingot tu turi-turian ni Raja Uti. Ale amang, marsantabi hami tu hamu, molo boi nian didok rohanami jala sungkun-sungkun, tarsingot tu turi-turian on :
  1. Sian dia do dapot ni da Amang / Inang turi-turian on?
  2. Molo adong do sahala ni oppung ta na ro tu angka da Amang / Inang, sahala ni oppung aha ma na ro ?
  3. Mauliate ma di hamu amang / inang, hurang lobi dipanungkunan nami, marsatabi hami di hamu saluhutna.
  4. Horasma
  Nelson Simatupang

 4. Faisal Bin Manap
  Posted Maret 9, 2014 at 11:48 pm | Permalink

  Barita sian sikkola gerep…Taringot tu HABATAHON indang na di bahen-bahen jala indang na di reka-reka omputta hita,GABE BANSO BATAK. Alana takkasdo di paboa tuhita pinopparna mula ni BATAK. Mulana sada,jadina dua, Ngoluna tolu,ondo mula ni DALIHAN NA TOLU.NATOLU HARAJAON.SAHAT MAON TU DEBATA NATOLU,ONDO MULANI HABATAHON.MOLO DIDOKON BATAK,IMA JOLMA,MARADAT,MAUHUM,DOHOT MARPATIK.IA OPPUTTA,SI JALO PODA SI BOTO PODA,DOHOT SI ULA PODA,ONMA NANIDOKNA,KELAHIRAN,KEHIDUPAN,DAN KEMATIAN. Taringot sejarah dohot akka LEGENDA DOHOT TURI-TURIAN NA TERJADI DI TANO BATAK,Boido muse hita makkatai tuari akka nanaengro.songoni majolo sian ahu,FAISAL BIN MANAP/AMAN JOSUA MANURUNG.sian PORSEA DO HUTANAMI,ALAI HAMI TINGAL DI TANO PARSERAHAN,DI MALAYSA.

 5. Faisal Bin Manap
  Posted Maret 18, 2014 at 9:22 pm | Permalink

  Horas…Horas ma di hita Bangso Batak.Tinittip sanggar laho bahen huru-huruan sinukkun marga asa binoto partuturan.Isedo hamu namanjalo komentar on.Kalau tentang,sejarah batak tidak perlu dikomentari,kita perlu menghayati apa yang kita ada.Kalau menurut pendapat saya, tidak ada satupun yang kurang tentang HABATAHON.Yang banyak kurang di halak kita BATAK do,ai nata hurangi do umbahen nahurang,talobii gabe marlobi-lobi,Ai takkas do di paboa OPPUTTA SIJOLO TUBU TUHITA PINOMPARNA, Taringot ni HABATAHON.Jadi saonari naporludo paboa onta tu luat portibi on,HITA HALAK BATAK,ai di patudu bangso ido BANGSONA,SIAN PARULAON DOHOT PANGALAHONA.Ai molo hujaha jala hurimang-rimangi,akka barita nabinahen ni akka dongan namar sikkola nuaengon,sai hira na manuppang do OPPUTTA SIJOLO-JOLO TUBU DI TANO BATAK.tano hatubuangki.

 6. Faisal Bin Manap
  Posted April 9, 2014 at 1:10 am | Permalink

  HORAS…ma dihita saluhutna banso batak,taringot ni turi turian dohot leganda ni opputta sijolo-jolo tubui,sattabi ma parjolo dohononta tuakka sahala ni opputta si jolo-jolo tubui. Mulana sada,Jadina dua,Goluna tolu,Nikmatna pitu,Parjolo harajaon ni banua ginjang, Paduahon harajaon ni portibi,Patoluhon harajaon ni jolma,Paopatton taboni namangolu di portibion. Nungsorang opputta tu portibion,na sogon gumul-gumul,ai ndang marpat,jala idang martangan. Ima opputta na pitu hali sakti. Margoarma ibana,OPUTTA SI RAJA UTI,MULANI UTI UTIAN,MULANI BOTO BOTOAN.IBANA NA MA NAMARHARAJAON DI NUSANTARA, Molo di habatahon Raja Uti ma goarna,IMA MULA NI HAMALIMON,NA MARHAORSEAON TU OPPUTTA MULAJADI NABALON.DOHOT MULA NI HABATAHON. Molo di timur asingdo goarna,molo di jawa asing do goarna,molo di malaysia asing do goarna,molo di tailan asing do gorna, Sian ibana ma dalan parhitean ni barang pusaka naro sian alam raip. Dung habang sian dolok pusuk buhit,imanama namambuka kerajaan istana DELI TUA. Siani ma muse tu jawa ,sian jawa ma muse tu malaysia,sian malasia ma muse tu tailan,dohot tusude luat NUSANTARA. Sebelum rodope ugama budda,hindu,islam,dohot karisten. Ima sundut ni opputta naparjolo,sundut na paduahon sahat tu papituhon tinggal ma di tano batak. Ima isi ni SURAT TOMBAGA AGONG.ima harajaon ni portibi na soboi idaon ni mata,ia isi ni SURAT TOMBAGA HOLING,ima harajaon ni portibi naboi idaon mata.tung massai rarat dope nian barita na naeng si bari ta hononton,tarigot ni habatahon,alai bohama bahenon ai sikkola gerep do iba uju i.Horas…ma sian hami na tinggal ditano parserahan.

 7. Nelson Simatupang
  Posted April 25, 2014 at 9:55 am | Permalink

  Horas ma di Hita Saluhutna,
  Horas ma di Amanta Faisal Bin Manap,
  Tarsingot di posting na di bahen muna, hu ilala, torop do sipature on jala di patingkos sude na dibahen.
  Ia molo Raja uti ima anak ni Op. Tatea Bulan jala na gabe sada panggoaran ma ibana ima op si Raja Batak.

  Butima.

 8. Faisal Bin Manap
  Posted April 29, 2014 at 1:15 am | Permalink

  Horas Tano BATAK, Horas ma di hita saluhutna BANGSO BATAK,SELURUH DUNIA. Tung massai las do rohangku,manjaha komentar na binahen ni halak Lae Nelson Simatupang,Mauliate ma parjolo dohononta tu OPPUTTA MULA JADI NA BOLONI,Siala na toktong do di dongani jala diramoti hita,ganup marsada-sada laho mangula ulaonta,akka nahombar tu lomo ni rohatta. Tarsingot na ni dokmuna,godang dope na laho si patureon ta,taringot ni HABATAHON/MULA NI BATAK,DOHOT MULANI OPPUTA SIJOLO-JOLO TUBUI. Ai tohodo nani dok munai,taringot ni komentar,nuhubahen di halamanon. Alana hubahen peon,unang gabe mangararati do pambahen ni angka jolma namaloi,taringot ni HABATAHON,ai takkasdo di paboa tu hita BANGSO BATAK manang sian dia mula ni BATAK……………………………… Ai molo di dokkon JOLMA,ndang adong manang ise naboi paturehonon,yanggo so jolma i sandiri na paturehon dirina. Suang songoni do HABATAHON,ndang adong manang ise naboi paturehon,yanggo so halak BATAK………………………………… Dang boi ture HABATAHON/BANGSO BATAK,yanggo holan ala ni posting na hubahenon,jadi asa takkas ma boto onta mala ni HABATAHON, 1 KEUJUTAN,2 KELAHIRAN,3 KEHIDUPAN,4 KEMATIAN,5 KEHIDUPAN SALELENG NI LELENGNA.Sahat maon tu OPPUTTA SIJOLO-JOLO TUBUI. 1 SI LEHON PODA,2 SI JALO PODA,3 SI BOTO PODA,4 SI ULA PODA,5 SI OLOI PODA, Alai godang nama jolma nuaeng SI ALO PODA. Isemaon……….. Ala na marbisuk do OPPUTTA,jala marroha, MARTONGGO MA TU MULA JADI NABOLON,ASA DI PATUDU MULA JADI DALAN GOLU DI PORTIBION,SAHAT TU SURGO. Marpanangi marbinege ma OPPUTTA MULAJADI NABOLONI,di pangidoan ni OPPUTTA NA UPPOPPARHON BANGSO BATAK,di lehon ma tutu,dua balun balunan surat,ima SURAT TOMBAGA AGONG,dohot SURAT TOMBAGA HOLING,di lehon ma di OPPUTTA,DUA HARAJAON,1 HARAJAON NI BANUA TONGA,2 HARAJAON NI BANUA TORU,3 YANGGO HARAJAON NI BANUA GINJANG,OPPUTTA MULA JADI DO NA MARHARAJAON DI BANUA GINJANG/INGANAN SALELENG NI LELENGNA./SURGO HASONANGAN NI. Jadi roma suru-suruan ni MULAJADI NABOLONI,MARHITE DEBATA NATOLU,NATOLU HARAJAON,NATOLU SADA PANDOHAN,MARMULAMA SIAN SI TOLU SADA, MARHAPORSEAON MA OPPUTTA TU MULA JADI NABOLON, SI TOPPA SALUHUT PANGISI NI PORTIBION. Haporseaon ni OPPUTTA,ima HAMALIMON,/PERCAYA KEPADA YANG SATU.IBANA MA SI JALO PODA SIAN OPPUTTA MULA JADI NABOLONI. Di ke hidupan,di bahen ma di hita sada ihot-ihot ima DALIHAN NA TOLU,dalihan natolu dang boi sarupa honontaon tu dalihan/tungku/tempat memasak,ai dua pe ibahen patna boido masak indahan,opatpe ibahen tong do boi mangaloppa. Lapatan ni dalihan natolu,onma nanidokna JOLMA,mardanging,marroha,martondi,di parngoluon,maradat,maruhum,marhaporseaon,molo di paradaton, mardongan tubu,marboru,marhula-hula,molo diginjang,matani ari,bulan,bintang,arti na sebenar dalihan natolu,DALAN HANGOLUAN SALELENG MANGOLU DI PORTIBION. Rapma hita mangarimang-rimangi di bagasan rohattabe. KARNA DUNIA INI TIDAK AKAN PERNAH BERUBAH,TIDAK AKAN PERNAH MENGINGKARI JANJI,DAN TIDAK PERNAH BERBOHONG, TANYALAH RUMPUT YANG BERGOYANG. HORAS…


Tulis sebuah Komentar

Required fields are marked *
*
*

%d blogger menyukai ini: