Monthly Archives: Desember 2004

Falsafah, Umpasa, Umpama Batak

Sahat-sahat ni solu, sahat ma tu labuan,
Sahat ma hamu leleng mangolu, jala sai di dongani Tuhan.

Memasuki rumah baru

Yang pertama dilakukan memasuki rumah baru yang adalah yang memasuki secara adat.Walaupun ada yang dilakukan yang baru tidak diharuskan ,karena sejak dahulu ada adat yang dibuat Simalungun. Kerja yang mengadakan adat memasuki rumah baru: 1.Pihak laki-laki mendatangi tulang bapa yang bersangkutan untuk menyampaikan maksud dan tujuan berdasarkan memberikan sirih yang berbatu serta ayam yang telah […]